Webオープンキャンパス公開動画【国際経済学部】

 学部長挨拶・学部・入試説明

 模擬講義

夢ナビ講義

 教員紹介・学生インタビュー